ช่างเครื่องจักรกลหนัก และหัวหน้าช่างเครื่องจักรกลหนัก

รายละเอียดงาน


• ซ่อมบำรุงเครื่องจักรก่อสร้าง ประเภทรถขุด รถลาดยางมะตอย เป็นต้น
• ตรวจสอบเครื่องจักรตามรอบการซ่อมบำรุงตามเงื่อนไข และรอบระยะเวลา
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรระยะยาว

คุณสมบัติ


• เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
• สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. ด้านเครื่องกล, เครื่องยนต์ และเทคนิคการช่าง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักรกลหนัก รถยนต์ รถบรรทุก รถการเกษตร หากเป็นรถขุดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใจรักการบริการ ขยัน หมั่นเพียร มีความอดทน รักความก้าวหน้า
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ