ROAD SHOW

ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรม Roadshow
เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสและทดลองเครื่องจักรประเภทต่างๆ พร้อมด้วยกิจกรรม การแสดงที่สนุกสนาน และบรรยากาศดี ในพื้นที่หลายจังหวัด อาทิ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ โคราช เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 จังหวัดปราจีนบุรี ณ ทวาราวดี รีสอร์ท โฮเทล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท โฮเทล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

นอกจากนั้นในช้วงต้นปีนี้ลีดเวย์ฯ ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาชมและสัมผัสเครื่องจักรคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

NextGEN Gallery

Edit
Delete

ลีดเวย์ฯ มุ่งมั่น พัฒนา
และให้การบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมต่อลูกค้าทุกท่าน