เปิดสำนักงานใหญ่ การปฏิบัติการแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จํากัด

ได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่การปฏิบัติการ มาอยู่ที่ เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 ซึ่งพื้นที่แห่งใหม่นี้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ทั้งบริการให้คำแนะนำ จัดจำหน่ายเครื่องจักรต่าง ๆ รวมไปถึงการสัมผัส และทดลองใช้เครื่องจักรอีกด้วย

ลีดเวย์ฯ มุ่งมั่น พัฒนา
และให้การบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมต่อลูกค้าทุกท่าน