Author: webmaster

เพื่อให้การบริการของเราสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างแท้จริง ทางบริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ รถขุดและรถปูยาง ซูมิโตโม (SUMITOMO) จากประเทศญี่ปุ่น จึงขยายสาขาและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง (more…)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี่ จำกัดได้ส่งมอบ รถขุด Sumitomo SH210-5 ครั้งที่ 1 จำนวน 22 คัน ให้แก่ ให้แก่ กรมชลประทาน เพื่อใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิม ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมชลประทานเป็นผู้รับมอบ (more…)

คุณฉกาจ แสนจัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ รถขุดและรถปูยาง Sumitomo และ รถบรรทุกเทท้าย Terex Truck ได้รับเกียรติ จากนิตยสาร  Business Plus ขึ้นรับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2017  (more…)

Sumitomo Roadshow 2017 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์

เพื่อเป็นการขอบคุณ และได้ใกล้ชิดกับลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ บริษัทลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ รถขุด และรถปูยาง ซูมิโตโม ได้จัดงาน Sumitomo Roadshow 2017 ครึ่งปีแรก ในพื้นที่ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครสวรรค์ และ ราชบุรี

(more…)