นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน และ บุคคลเกี่ยวข้อง   คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับบุคคลากร      คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้มาฝึกงาน     คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า     คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับคู่ค้า     คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ และหรือ แพลตฟอร์มของบริษัท     คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้เข้ามาในสถานที่ของบริษัท     คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล     คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม