เครื่องจักรมือสอง

ให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการซื้อเครื่องจักรมือสอง รถขุด/รถปูยางมะตอย สภาพดี ซึ่งบริษัทได้ทำการรับซื้อจากลูกค้าทั่วไปและทำการปรับปรุงสภาพจนอยู่ในมาตรฐานที่ดีตามที่บริษัทกำหนด

SUMITOMO SH210F-5 (MINOR CHANGE)

3,350,000.00

SUMITOMO SH210-5

2,600,000