ส่งมอบรถขุดแก่กรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี่ จำกัดได้ส่งมอบ รถขุด Sumitomo SH210-5 ครั้งที่ 1 จำนวน 22 คัน ให้แก่ ให้แก่ กรมชลประทาน เพื่อใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิม ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมชลประทานเป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ มีการส่งมอบรถขุดครั้งที่ 2 อีกจำนวน 15 คัน จะทำการส่งมอบในภายหลัง ซึ่งการส่งมอบรถขุดในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการส่งมอบรถขุด เพื่อใช้สำหรับงานราชการจำนวนมากที่สุดของเราอีกด้วย

NextGEN Gallery

Edit
Delete