ส่งมอบรถขุดเล็กอเนกประสงค์ Bobcat E55 ให้แก่ลูกค้าธุรกิจการเกษตรและก่อสร้าง

กำลังได้รับความนิยมสำหรับ รถขุดขนาดเล็ก Bobcat รุ่น E55 ที่สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเกษตร และงานก่อสร้าง
ส่งมอบ Bobcat E55 แก่ลูกค้า โรงปุ๋ยดวงธรรม จ.จันทบุรี, หจก.สยามขแมร์ ค้าส่ง จ.สระแก้ว และ หจก. รุ่งวัฒนา การโยธา จ.สตูล บริษัทลีดเวย์ ขอขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมา ณ. ที่นี้