ลีดเวย์เปิด 2 สาขาใหม่ บริการครอบคลุมยิ่งกว่าเดิม

เพื่อเป็นการขยายการบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ลูกค้าใช้งานเพิ่มมากขึ้น บริษัทลีดเวย์ จึงดำเนินการเปิดศูนย์บริการลีดเวย์ สาขาจันทบุรีและสาขาภูเก็ต และเตรียมเปิดสาขาที่ 13 นครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรแห่งแรกในเขตภาคอีสาน ภายในสิ้นปี 2563

สำหรับศูนย์บริการลีดเวย์ สาขาจันทบุรี
ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 257/6 หมู่ที่3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทรศัพท์ 039-480377 และ

ศูนย์บริการลีดเวย์ สาขาภูเก็ต
ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 88/11 หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076 311-989