: :

เยี่ยมเรื่องกำลังบดอัด และการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
ง่ายในการบำรุงรักษาและการใช้งาน
SINGLE DRUM ROLLER (SDR)
BW211D-40SL
Engine CUMMINS
4BTA 3.9 
Engine Horsepower (hp) 100
Operating Weight (kg.) 10,350
Working Width (mm.) 2,130
Driving System Hyd. Static(HST)
bomag_sign1
BW220D-5 
Engine Deutz
TCD 2012 L06
Engine Horsepower (hp) 202
Operating Weight (kg.) 20,100
Working Width (mm.) 2,130
Driving System Hyd. Static(HST)
BW226DH-5
Engine Deutz
TCD 2012 L06
Engine Horsepower (hp) 202
Operating Weight (kg.) 25,000
Working Width (mm.) 2,130
Driving System Hyd. Static(HST)
TANDEM ROLLER (HTR)
BW161AD-4
Engine Deutz
TCD 2012 L04 2V
Engine Horsepower (hp) 134
Operating Weight (kg.) 10,050
Vibrating Drum Front + Rear
Driving System Hyd. Static(HST)
bomag_sign1
TYRE ROLLER (PTR)
BW24RH
Engine Deutz
TCD 2012 L04
2V Stage llla / TIER3
Engine Horsepower (hp) 100.4
Operating Weight (kg.) 8,800
Wheel Track Overlap (mm.) 42
Driving System Hyd. Static(HST)
bomag_sign1
COLD PLANER (MILLING)
BM2000/60
Engine Deutz
TCD 2015 V08
Engine Horsepower (hp) 600
Operating Weight (kg.) 30,300
Milling Width (mm.)
Milling Depth (mm.)
2,000
0 – 300
Driving System Hyd. Static(HST)
bomag_sign2
RECYCLER
RS600
Engine Deutz : TCD 2015 V08
Engine Horsepower (hp) 590
Operating Weight (kg.) 27,900
Rotor Width (mm.)
Rotor Diameter, Outer (mm.)
Max. Cutting Depth (mm.)
2,400
1416
600
Driving System Hyd. Static(HST)
BS16
Type Mounted Spreader
Weight Empty (kg.) 4,860
Working Width (mm.) 1 / 1.5 / 2 / 2.4
Output* (kg/m2) 5 to 50
Permissible Total Weight 20,860