รถขุดเล็กอเนกประสงค์ มาพร้อมความคล่องแคล่ว พร้อมลุยในทุกงาน

ENSURE THE PERFORMANCE,
TOUGHNESS, COMFORT AND VERSATILITY

รถขุดเล็ก อเนกประสงค์
คล่องแคล่ว พร้อมลุยทุกงาน

รถขุดขนาดเล็กอเนกประสงค์ ต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ที่มีจุดเด่น
ด้านความคล่องตัว สมรรถนะสูง ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม
ในพื้นที่ที่จำกัดมีอุปกรณ์เสริมมากกว่า 30 ประเภท จึงตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย
เช่นงานภูมิสถาปัตย์ งานสวนเกษตร งานขุดร่องสวน คูน้ำ งานขุด/วางท่อประปาสายไฟ
สายโทรศัพท์ รวมไปถึงงานปรับสภาพพื้นดิน

จะเห็นได้ว่า รถขุดขนาดเล็กนี้สามารถใช้งานได้เหมาะสมทั้งภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างในปัจจุบัน นิยมนำเอารถขุดขนาดเล็กนี้เข้ามา
ใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อเก็บรายละเอียดงานในพื้นที่ หรือ
บริเวณที่เครื่องจักรขนาดใหญ่กว่าเข้าไม่ถึง

กะทัดรัด คล่องตัวสูง
 แม้ในพื้นที่จำกัด
แกร่ง แรงจัด ขุดเยี่ยม
มาตรฐานอเมริกา

 

ควบคุมง่าย ใช้งานสะดวกสบาย
ด้วยระบบไฮดรอลิค

 

ประหยัดน้ำมัน
คุ้มค่าเกินราคา

 

E37
ขนาดบุ้งกี๋(ม.3) 0.1
กำลังสุทธิ (แรงม้า) 33.20
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (กก.) 3630

E37
ขนาดบุ้งกี๋(ม.3) 0.1
กำลังสุทธิ (แรงม้า) 33.20
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (กก.) 3630

E55Z
ขนาดบุ้งกี๋(ม.3) 0.19
กำลังสุทธิ (แรงม้า) 48.81
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (กก.) 5585

E55w
ขนาดบุ้งกี๋(ม.3) 0.19
กำลังสุทธิ (แรงม้า) 54.60
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (กก.) 5550