ENSURE THE PERFORMANCE, TOUGHNESS, COMFORT AND VERSATILITY

รถขุดเล็ก อเนกประสงค์

คล่องแคล่ว พร้อมลุยทุกงาน

รถขุดขนาดเล็กอเนกประสงค์ ต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ที่มีจุดเด่นด้านความคล่องตัว สมรรถนะสูง ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมในพื้นที่ที่จำกัด มีอุปกรณ์เสริมมากกว่า 30 ประเภท จึงตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น งานภูมิสถาปัตย์ งานสวนเกษตร งานขุดร่องสวน คูน้ำ งานขุด/วางท่อประปา สายไฟ สายโทรศัพท์ รวมไปถึงงานปรับสภาพพื้นดิน
จะเห็นได้ว่า รถขุดขนาดเล็กนี้สามารถใช้งานได้เหมาะสมทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างในปัจจุบัน นิยมนำเอารถขุดขนาดเล็กนี้เข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อเก็บรายละเอียดงานในพื้นที่ หรือบริเวณที่เครื่องจักรขนาดใหญ่กว่าเข้าไม่ถึง

รถขุดอเนกประสงค์

รถขุดอเนกประสงค์

กะทัดรัด คล่องตัวสูง

แม้ในพื้นที่จำกัด

รถขุดอเนกประสงค์

แรงจัด ขุดเยี่ยม

ประสิทธิภาพเหนือชั้น

รถขุดอเนกประสงค์

ควบคุมง่าย ใช้งานสะดวกสบาย

ด้วยระบบไฮดรอลิค

ประหยัดน้ำมัน

คุ้มค่าเกินราคา

รถขุดอเนกประสงค์

แกร่ง ทนทาน

มาตรฐานอเมริกา

E35z
ขนาดบุ้งกี๋(ม.3) 0.1
กำลังสุทธิ (แรงม้า) 24.81
น้ำหนักเครื่องใช้งาน (กก.) 3595

E37
ขนาดบุ้งกี๋(ม.3) 0.1
กำลังสุทธิ (แรงม้า) 33.20
น้ำหนักเครื่องใช้งาน (กก.) 3630

E55
ขนาดบุ้งกี๋(ม.3) 0.19
กำลังสุทธิ (แรงม้า) 48.81
น้ำหนักเครื่องใช้งาน (กก.) 5585

E55w
ขนาดบุ้งกี๋(ม.3) 0.19
กำลังสุทธิ (แรงม้า) 54.60
น้ำหนักเครื่องใช้งาน (กก.) 5550