ประเดิมคันแรก ส่งมอบรถโม่ผสมคอนกรีต SANY รุ่น SY306C-8 แก่ลูกค้าแพลนท์คอนกรีต

ส่งมอบแล้วกับ SANY รุ่น SY306C-8 รถโม่ผสมคอนกรีต กับนิยามความคุ้มค่าใหม่ ให้แก่ลูกค้า หจก.ผ่องตระกูล จ. ขอนแก่น
ได้สัมผัสและนำไปสร้างกำไรให้กิจการ บริษัทลีดเวย์ ขอขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมา ณ. ที่นี้