Sattisfying all the requite of Mining work

รถบรรทุกเทท้าย

รถบรรทุกเทท้าย งานเหมือง TEREX ด้วยโครงสร้างที่ทนทานเหมาะแก่ทุกสภาพงาน
และเครื่องยนต์ที่ประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังลดการปล่อยก๊าซมลภาวะ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของงานเหมือง

ตัวถังและกระบะถูกออกแบบเพื่อรองรับกับงานสมบุกสมบัน และการทำงานที่สอดคล้องลงตัวของชุดส่งกำลัง ทำให้การขนย้ายวัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยสุดยอดเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมัน พร้อมโครงสร้างเน้นความทนทาน และการกระจายแรงกดของตัวถัง ทำให้ยืดอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

บนภูมิประเทศที่ยากจะเข้าถึง เช่น งานเหมือง งานก่อสร้างขนาดใหญ่

0%

  ความจุสูงสุด (เมตริกตัน) 28 (30.9)
  ความจุของกระบะ ม.3 17.5 (22.9)
  พลังขับเคลื่อน (แรงม้า) 276 (370)
  ความจุสูงสุด (เมตริกตัน) 38
  ความจุของกระบะ ม.3 23.3
  พลังขับเคลื่อน (แรงม้า) 444