Sumitomo SH210F-5 (Minor change)

Sumitomo SH210F-5 (Minor change)

฿3,350,000.00

สภาพดี ใช้งานน้อย ห้องโดยสารใหม่ รถไม่ช้ำ เล่มทะเบียนครบ พร้อมใช้งาน

Category:
Description

MACHINE’S DETAILS

สภาพดี ใช้งานน้อย ห้องโดยสารใหม่ รถไม่ช้ำ เล่มทะเบียนครบ พร้อมใช้งาน

Actual SMR

:

2,530 hours

สภาพเครื่องจักรโดยรวม

:

70 %

Price

:

3,350,000 Baht